Algemene voorwaarden, dingen die je even moet weten.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wekelijkse lessen, trainingen, workshops en online lessen en programma’s.
 2. Je gaat een overeenkomst aan met mij, Ina Fischer, Thuis in je lijf en leven, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 08194063000. Verder te noemen Ina Fischer.

Artikel 1. Aanmelding en betaling

 1. Wekelijkse lessen: een yogaseizoen bestaat uit meerdere blokken. Je geeft je per lesblok op via het aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging en factuur. Je bent dan ook gehouden aan betaling. Stroom je later in dan ontvang je een factuur naar rato.
 2. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Bij aanmelding korter dan 30 dagen voor aanvang van de eerste les geldt geen bedenktijd.
 3. Er wordt geen restitutie verleend als er wordt afgezien van de lessen/trainingen/workshops om welke reden dan ook. Bij gemiste wekelijkse yogalessen kun je overleggen of er plek is in een andere groep.Uitgangspunten daarbij zijn:
  • Alleen mogelijk als er plaats is in een andere groep.
  • Je kunt alleen inhalen gedurende de lopende lesperiode.
 4. Aanmelding houdt in dat je automatisch af en toe een nieuwsbrief krijgt toegestuurd, daar kun je je ten allen tijde voor afmelden.
 5. Je volgt de lessen/trainingen/ workshops op eigen risico. Tijdens de les wordt erop gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen. Als je onder behandeling bent van een medicus is het raadzaam om te overleggen of de lessen geschikt zijn voor je. Het is bovendien van belang dat je de docent informeert over lichamelijke en/of psychische klachten zodat daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden kan worden.
 6. Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website of anders is overeengekomen. In overleg is betaling in termijnen mogelijk.
 7. Bij individuele afspraken wordt voor een sessie die korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd 50% in rekening gebracht.
 8. Ik ben aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en lid van de Vereniging Voor Mindfulness en zal de beroepscodes naleven. De VYN kent ook een klachtenreglement.

Artikel 2. Annulering, wijziging en overmacht door Ina Fischer

 1. Ina Fischer houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, minimum is 4-6 deelnemers,  of in geval van ziekte van de docent of calamiteiten, waaronder ook overheidsmaatregelen i.v.m. Covid, een les of meerdere lessen te verplaatsen, onderbreken of te annuleren. Indien verplaatsen of het bieden van een alternatief, zoals online-les, niet mogelijk is, restitueert Ina Fischer het cursusgeld binnen 30 dagen na annulering.
 2. Ina Fischer volgt het leidraad infectiepreventie Covid-19 zoals wordt aangegeven door het RIVM. Ook van de deelnemers wordt de verantwoordelijkheid verwacht m.b.t. hygiëneregels. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe klein ook, dat de deelnemer besmet raakt. Hiervoor kan Ina Fischer niet aansprakelijk worden gesteld.